ITT: post an anime or manga title in your language, others guess what anime that is

No.191706396 ViewReplyOriginalReport
Let's play a game /a/. Post an anime or manga title in your language, and others guess what that anime is.

Let's start:
1. Ang limang piraso ng isang buo na mga babaing ikakasal
2. Hindi na kami natuto
3. Kaano kabigat ang mga inaangat mo?
4. Ang pangalan mo
5. Anak ng panahon
6. Mahal mo ba ang iyong ina at ang kanyang pagtama nang dalawang beses?
7. Pangarap ng Banda
8. Ang Babae na nasa Takip-Silim
9. Pekeng Pag-Ibig
10. Si Pilyo ay hindi nananaginip ng Nakatataas na Babaeng Kuneho