Shingeki no Piku

No.185869159 ViewReplyOriginalReport
How can Eren compete with qt Pikku?