Shingeki no Kyojin

No.181749829 ViewReplyOriginalReport
Why couldn't you protect her smile /a/?