No.163576089 ViewReplyOriginalReport
Onii-chan, buy Umaru Etrian Odyssey V!